Ornaments de ca na Costa

Conjunt d’ornaments en matèria dura animal (os, ullal i petxina) recuperats en el sepulcre megalític d’època prehistòrica de ca na Costa (2000-1600 aC) a Formentera. Està format per set botons en perforació en V i una dena circular. L’estudi de les traces de fabricació i ús d’aquests objectes ens informen

Continue reading

Bol punicoebusità

Bol punicoebusità amb restes d’ocre (425-375 a.C.) És un dels pocs exemples coneguts en què un recipient ceràmic s’ha emprat a més com a contenidor de mineral d’ocre.

Continue reading

Bust femení MAEF 4087

Bust femení realitzat a motlle (segle V a.C), en un taller probablement de l’illa de Rodes. El rostre té el cap cobert pel sakkos, del qual escapen dos llargs rínxols que li cauen per davant de les orelles, i està subjecte per una diadema que recull els cabells formant un

Continue reading