Museu Puig des Molins

Sol·licitud d'espais

El Museu Monogràfic del Puig des Molins disposa d'una sala de conferències, amb una capacitat per a 80 persones, excel·lent acústica i dotada amb equipaments audiovisuals.

Aquesta sala es posa a la disposició d'aquelles entitats culturals i associacions ciutadanes en general que ho sol·licitin, però sempre tenint en compte que no disposem de personal específic per a la gestió d'esdeveniments, per la qual cosa les activitats a realitzar han de permetre en tot moment el funcionament normal dels serveis propis de la institució i sempre seguint les directrius i instruccions del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera.

La sol·licitud ha de presentar-se prèviament emplenant el document de sol·licitud del Museu, exposant detalladament el tipus d'activitat a desenvolupar. Les peticions hauran d'autoritzar-se individualment per part de la direcció del centre.

La sol·licitud ha de realitzar-se amb un termini mínim d'antelació de 15 dies, per facilitar el funcionament normal de la institució.

L'ús de la sala es limita a actes de tipus cultural o social. Queden exclosos els actes electorals o polítics.

Els sol·licitants han d'adaptar-se, com a norma general, als horaris d'obertura del Museu.
Han de sol·licitar prèviament l'equipament que el Museu ha de posar a la disposició de l'activitat. Qualsevol altra necessitat d'equipament ha de ser coberta pel sol·licitant.

PDF|Doc. Solicitud Espacios MAEF

Enviament de sol·licitud d'espais a: comunicacio@maef.eu


Més MAEF

El programa didáctico del MAEF tiene como objetivo fundamental dar a conocer el pasado de las islas de Ibiza y Formentera para entender el presente y asegurar así su futuro.

Más info >

El Laboratorio de Conservación y Restauración del MAEF realiza labores de soporte a las actividades y funciones del museo, tanto en su labor restauradora como en su vertiente...

Más info >

La Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera tiene entre sus objetivos apoyar la gestión y labor del Museo, en todas las funciones que este tiene encomendadas...

Más info >

© Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera - Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera - Archaeological Museum of Ibiza and Formentera 2018