Biblioteca MAEF

El Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera disposa d’una biblioteca altament especialitzada en publicacions científiques d’arqueologia, història, art, patrimoni etnològic i etnogràfic, restauració i conservació, museologia i museografia.

La biblioteca, que compta amb un ampli catàleg informatitzat de més de 26.000 volums, es troba a les instal·lacions del Museu Monogràfic del Puig des Molins (Via Romana, 31). Els seus fons s’incrementen mitjançant l’adquisició de publicacions, subscripcions a revistes i col·leccions i, sobretot, gràcies a l’intercanvi de publicacions amb universitats, museus, centres d’investigació i institucions científiques de mig món.

A més a més, la biblioteca compta amb un nombrós fons bibliogràfic especialitzat en arqueologia, i més específicament, en el món feniciopúnic. També disposa d’una amplia secció de llibres, publicacions periodístiques, catàlegs i monografies dedicades a altres àmbits més generals de la història, el patrimoni, l’etnologia o l’art a les Illes Pitiüses i les Balears.

Es tracta d’una biblioteca amb un alt grau d’especialització, orientada a investigadors, historiadors, arqueòlegs, i estudiants universitaris, prèvia sol·licitud i seguits les directrius dels responsables del museu.

Els investigadors interessats en la consulta dels fons bibliogràfics hauran de sol·licitar l’accés als volums que siguin del seu interès fent arribat un formulari de consulta a través del correu electrònic, o bé, a les nostres oficines.

Al no disposar de personal específic per a la gestió de la biblioteca, l’accés als volums sol·licitats es produirà prèvia cita, permetent el normal funcionament dels serveis propis de la institució, i seguint les directrius del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera.

Consultes bblioteca MAEF: biblioteca@maef.eu


Més MAEF

El programa didáctico del MAEF tiene como objetivo fundamental dar a conocer el pasado de las islas de Ibiza y Formentera para entender el presente y asegurar así su futuro.

Más info >

El Laboratorio de Conservación y Restauración del MAEF realiza labores de soporte a las actividades y funciones del museo, tanto en su labor restauradora como en su vertiente...

Más info >

La Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera tiene entre sus objetivos apoyar la gestión y labor del Museo, en todas las funciones que este tiene encomendadas...

Más info >

© Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera - Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera - Archaeological Museum of Ibiza and Formentera 2018