Conservació i restauració

El MAEF té l’obligació de conservar els béns culturals dels que n’és el dipositari amb l’objectiu de garantir la seva transmissió a les generacions futures. Aquesta funció és una finalitat imprescindible i justifica en si mateixa l’existència del propi museu

La conservació i restauració dels béns culturals dels museus espanyols respon a criteris unificats, i que es fonamenten en la legislació estatal i autonòmica aplicable:

  • Llei 16/1985, del Patrimoni Històric Espanyol
  • Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
  • Normes i directrius internacionals (Carta del Restauro de 1987, Carta d’Atenes de 1931, Carta de Venècia de 1964, Carta del Restauro de 1972, Nova Carta del Restauro, de la conservació i restauració dels objectes d’art i cultura de 1987, Document de Pàvia de 1987 i Carta de Cracòvia de 2000).

Una bona conservació prèvia evita actuacions de restauració, que sempre s’han de contemplar com intervencions límit quan no són factibles altres alternatives. Per tant, l’operació de restauració és puntual en el temps i en l’àmbit d’aplicació, i sempre subordinada a una correcta tasca de conservació preventiva dels béns.

El Laboratori de conservació i restauració del MAEF participa de les activitats i funcions del museu, tant en la seva tasca restauradora com en la seva vessant de conservació preventiva, assegurant la correcta conservació, emmagatzematge i exposició dels fons museogràfics. Per aquest motiu, després de la reforma completa duta a terme l’any 2010 a l’edifici del Museu Monogràfic de Puig des Molins, compta amb unes instal·lacions modernes i funcionals.

Per cualsevol consulta podeu contactar a:

conservacio@maef.eu

 

 


Més MAEF

El programa didáctico del MAEF tiene como objetivo fundamental dar a conocer el pasado de las islas de Ibiza y Formentera para entender el presente y asegurar así su futuro.

Más info >

El Laboratorio de Conservación y Restauración del MAEF realiza labores de soporte a las actividades y funciones del museo, tanto en su labor restauradora como en su vertiente...

Más info >

La Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera tiene entre sus objetivos apoyar la gestión y labor del Museo, en todas las funciones que este tiene encomendadas...

Más info >

© Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera - Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera - Archaeological Museum of Ibiza and Formentera 2018