Visites guiades

Visites guiades al Museu i a la Necròpolis del Puig des Molins

Les visites a la necròpolis del Puig des Molins del programa “Viu la Cultura” del Govern de les Illes Balears, tenen com a objectiu donar a conèixer el món funerari (dels períodes fenici, púnic i romà), les creences religioses, els rituals i els aixovars funeraris. Es tracta d'una forma activa i didàctica de fomentar el coneixement i el respecte pel Patrimoni i la història de les Illes Pitiüses.

Ruta Fenícia

Aquesta ruta arqueològica permet als grups escolars explorar entre les restes materials heretades de la cultura fenícia, tant a les pròpies sales del Museu, com entre els vestigis materials recuperats en la necròpolis. Incineracions, fosses excavades a la roca, urnes, betils, petits objectes de ceràmica o joies són les proves terrenals d'un ritual complex que diu molt dels primers habitants fenicis de l’illa d'Eivissa.

Ruta Púnica

A mitjans del segle V aC. els centres fenicis experimenten profunds canvis i Cartago pren el control. Això donarà lloc, en l'àmbit funerari, a un canvi en el ritual, un increment en la quantitat i varietat dels aixovars, així com un nou tipus de sepultura: l'hipogeu.

Ruta Romana

La romanització de la població punicoebusitana i la introducció de nous costums i rituals, van canviar per sempre la visió que els antics usuaris de la necròpolis ens havien llegat. Aquesta ruta analitzarà de forma específica tota aquesta sèrie de canvis, i permetrà als escolars posar en contacte els darrers ressons del món púnic amb les restes materials i arqueològiques deixades pels romans a la necròpolis.

Les rutes s’orienten a escolars d'entre 5 i 10 anys (per a altres edats, cal consultar). Activitat gratuïta, prèvia reserva de plaça.

 

Visita guiada al jaciment i al Museu Monogràfic Puig des Molins

La visita a la necròpolis consta de dues parts: en primer lloc es realitza una explicació del jaciment i dels tipus d'enterrament existents; i una visita a les sales d’exposició per veure els aixovars deixats per totes aquestes cultures. A més, es realitzen una sèrie d'activitats complementàries que ajudin als escolars a assimilar els continguts explicats.

Orientada a escolars de més de 10 anys.

Activitat gratuïta, prèvia reserva de plaça.

Destinades a grups escolars de fins a un màxim de 20 nens d'educació primària, ESO i batxillerat.


Més MAEF

© Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera - Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera - Archaeological Museum of Ibiza and Formentera 2018