Plaques lítiques perforades

Dues plaques perforades (també conegudes com “braçals d’arquer”) elaborades en roca calcària i parcialment fragmentades. La placa superior va ser recuperada al poblat de Cap de Barbaria II (1650-850 aC) i la placa inferior al sepulcre megalític de ca na Costa (2000-1600 aC). Aquest tipus d’eines lítiques probablement s’utilitzaven com a esmoladors d’objectes metàl·lics, com ara punyals i destrals. Les plaques perforades de jaciments prehistòrics de les illes Balears acostumen a tenir multiperforacions, com la de ca na Costa, i poden tenir decoracions a partir de petites concavitats circulars, com a l’exemplar de cap de Barbaria II.