Terracota del déu Baal-Hammon

Divinitat entronitzada (400-300 a. de C.). Peça d’acurat acabat que representa a Baal-Hammon imberbe, amb la destral fenestrada com a símbol de la divinitat.

Continue reading

Màscara funerària

Màscara funerària (400-300 a. de C.). Peça genuïnament púnica que representa un cap masculí amb rostre gesticulant i el cap rapat.

Continue reading

Cap femení

Cap femení (400-300 a. de C.). Encara que el rostre mostra faccions clàssiques, la seva recarregada ornamentació és característica de la plàstica eivissenca.

Continue reading

Gerra amb inscripció amb caracters feniciopúnics

Producció local inspirada en ceràmiques hel·lenístiques tardanes sud-itàliques, amb una inscripció incisa la traducció de la qual és “(em) va fer Magó”.

Continue reading

Làpida funerària amb inscripció MAEF 4967

Làpida amb inscripció (100-50 a. de C.). Làpida funerària d’un celtiber amb una inscripció que resa: “Tirtans, de la gent dels Abulos, fill de Letont i de la ciutat de Belikio”.

Continue reading

Crater de pedra arenosa

Crater de pedra arenosa que formaria part d’un monument funerari (250-100 a. de C.).

Continue reading

Fragments de closca d’ou d’estruç

Fragments de closca d’ou d’estruç (525-475 a. de C.). Està decorat amb una gorgona i una esfinx en relleu, el qual va ser realitzat mitjançant l’aplicació d’algun àcid i posterior poliment.

Continue reading

Medalló de plata

Aquest tipus de joies són freqüents a Cartago i al Mediterrani occidental —Sardenya, Sicília, Nord d’Àfrica i península Ibèrica—, mentre que a Eivissa són exemplars excepcionals.

Continue reading

Motlles de ceràmica amb la representació del déu Bes

Motlles del déu Bes (300-200 aC). Probablement el déu Bes va donar el seu nom a Eivissa (’Ybshm = illes del déu Bes), incloent també a Formentera en el topònim.

Continue reading

Plaques lítiques perforades

Dues plaques perforades (també conegudes com “braçals d’arquer”) elaborades en roca calcària i parcialment fragmentades. La placa superior va ser recuperada al poblat de Cap de Barbaria II (1650-850 aC) i la placa inferior al sepulcre megalític de ca na Costa (2000-1600 aC). Aquest tipus d’eines lítiques probablement s’utilitzaven com

Continue reading