Làpida sepulcral MAEF 10000/1

Marbre. Inscripció: C(aius) Anneius / memoria(m) res/tituit co(n)iugi /merenti Vet/ [ti(a)e] Claudi(a)e Cayo Annio va restituir la memòria (= va reparar el sepulcre) a la seva esposa Vet[*tia?] Claudia, que ho mereixia

Continue reading

Làpida sepulcral MAEF 4980

Pedra arenosa. Inscripció: D(is) M(anibus) S(acrum)/C(a)eci/lian/us v(ixit) / an(nis)/ LXXXX(nonaginta). Consagrat als Déus Ragis. Cecilià va viure noranta anys.

Continue reading

Làpida sepulcral MAEF 21431

Marbre. Inscripció: et L(ucius) Oc]ulatius [Lucii Quir(ina tribu)] Rectus· f(ilius)· [cum s]uis·d(e)·s(uo)·p(osuerunt) … i Luci Oculaci Recte, fill de Luci, de la tribu Quirina, juntament amb els seus, del seu (peculi) van posar (aquest monument).

Continue reading

Columna de granit MAEF 5154

Fou reutilitzada com a sarcòfag per a un nen de poca edat. A la base hi ha una inscripció relacionada amb la columna (cifra CCCCXVI)  i no amb l’enterrament.

Continue reading

Urna

Recipient excepcional per estar tallat a un bloc d’arenisca. Aquest tipus de contenidor va ser molt abundant a Cartago, però molt escàs a Occident.

Continue reading

Gerra MAEF 6347

Forma utilitzada com a urna cinerària. Porta noms propis en escriptura neopúnica: Bdštrt, Bdmlqrt, ‘By.hzkn, ‘Dnbsm i Bdštrt. Podria tractar-se d’un cenotafi.

Continue reading

Aríbal de pasta vítria MAEF 6269

Aríbalo de pasta vítria amb dues nanses, de color blau ultramar, de boca circular (finals del s. V). Presenta decoració mitjançant fils de vidre aplicats en ziga-zaga, en tons grocs que s’alternen amb el blau de la peça i el groc en una franja central, limitada en la seva part

Continue reading

Bust femení de marbre MAEF 2481

L’absència de trets individuals o d’expressió en el rostre apunten a la representació d’una divinitat no identificada. Cronologia: 25 aC -70 dC

Continue reading

Bust femení identificat com la deessa Tanit MAEF 1796

Bust femení importat de Sicília (finals s. IV i primera meitat del s. III aC). Presenta restes de policromia. Va ser trobat el 1913, i en un primer moment, va ser vinculat amb la deessa Tanit. En canvi, donada la seva iconografia i en tractar-se d’una peça importada de tallers

Continue reading

Estatueta femenina MAEF 4215

Estatueta femenina de terracota (2a meitat s. IV i inicis del s. III aC), realitzada amb motlle. Es mostra dempeus sobre un petit plint. Representada amb una túnica cenyida i transparent que deixa veure les cames a través d’aquesta. Al pit porta dues fileres de penjolls i cenyit al coll

Continue reading