Làpida sepulcral MAEF 21431

Marbre. Inscripció:

et L(ucius) Oc]ulatius [Lucii Quir(ina tribu)] Rectus· f(ilius)· [cum s]uis·d(e)·s(uo)·p(osuerunt)

… i Luci Oculaci Recte, fill de Luci, de la tribu Quirina, juntament amb els seus, del seu (peculi) van posar (aquest monument).