Estela tallada amb disc solar MAEF 6617

Calcàrea. Inscripció:  I(n) f(ronte) p(edes) l(atum) IX (nouem) Po- / [……] f(ilius?) Qu- / irina tribu?) Incitatu- / s an[n?] (is) XLI (quadraginta et uno) / pl(us) m[in?] u(s) / [……] Longitud frontal nou peus. [Po?] Incitato, fill de [……], de la tribu Quirina, de quaranta-un anys més o menys

Continue reading

Làpida sepulcral MAEF 10000/1

Marbre. Inscripció: C(aius) Anneius / memoria(m) res/tituit co(n)iugi /merenti Vet/ [ti(a)e] Claudi(a)e Cayo Annio va restituir la memòria (= va reparar el sepulcre) a la seva esposa Vet[*tia?] Claudia, que ho mereixia

Continue reading

Làpida sepulcral MAEF 4980

Pedra arenosa. Inscripció: D(is) M(anibus) S(acrum)/C(a)eci/lian/us v(ixit) / an(nis)/ LXXXX(nonaginta). Consagrat als Déus Ragis. Cecilià va viure noranta anys.

Continue reading

Làpida sepulcral MAEF 21431

Marbre. Inscripció: et L(ucius) Oc]ulatius [Lucii Quir(ina tribu)] Rectus· f(ilius)· [cum s]uis·d(e)·s(uo)·p(osuerunt) … i Luci Oculaci Recte, fill de Luci, de la tribu Quirina, juntament amb els seus, del seu (peculi) van posar (aquest monument).

Continue reading

Columna de granit MAEF 5154

Fou reutilitzada com a sarcòfag per a un nen de poca edat. A la base hi ha una inscripció relacionada amb la columna (cifra CCCCXVI)  i no amb l’enterrament.

Continue reading

Bust femení de marbre MAEF 2481

L’absència de trets individuals o d’expressió en el rostre apunten a la representació d’una divinitat no identificada. Cronologia: 25 aC -70 dC

Continue reading