Estela tallada amb disc solar MAEF 6617

Calcàrea. Inscripció: 

I(n) f(ronte) p(edes) l(atum) IX (nouem) Po- / [……] f(ilius?) Qu- / irina tribu?) Incitatu- / s an[n?] (is) XLI (quadraginta et uno) / pl(us) m[in?] u(s) / [……]

Longitud frontal nou peus. [Po?] Incitato, fill de [……], de la tribu Quirina, de quaranta-un anys més o menys [……]