Exposició permanent. Sala 1

L'eternitat a través del Foc:
Morir en el període Fenici
(625-525 a.C.)

L'inici del Puig des Molins com a necròpolis es correspon amb el període en què els fenicis es van instal·lar al Puig de Vila i en els seus voltants (625-600 a. de C.), fundant un establiment a la badia d'Eivissa, nucli originari de la ciutat. El cementeri d'aquesta primera població es va situar a la part baixa del puig, a la zona nord-oest del jaciment, i tenia una extensió aproximada d'una hectàrea. La cremació és el ritus funerari exclusiu d'aquesta fase.

Els ritus funeraris

El ritual funerari s'iniciava amb el rentat del cadàver, possiblement amb aigua lustral, no només per raons d'higiene, sinó per purificar el cos en la seva nova situació. En el cas de persones de major status també se’ls maquillava i pentinava, ungint finalment, el cos amb oli perfumat.

Una vegada en el cementeri, es procedia a la cremació del cadàver que al Puig des Molins s'ha pogut comprovar que tenia lloc, de forma individualitzada, prop de la tomba o, en els casos d'algunes fosses, en la seu interior.

Posteriorment, els ossos eren acuradament recollits i rentats abans de procedir al seu enterrament, mentre que en uns altres es recollien succintament sense separar-los de cendres i carbons. Els tipus de tomba es dividien en dos grups: les petites cavitats del terreny i les fosses. En el primer grup, les restes es dipositaven a l'interior d'una urna ceràmica, o directament dipositats a la cavitat, probablement en un contenidor de material perible, que no ha arribat fins a l’actualitat.

SALA I PDF

Agenda

Peces Sala 1

Altres sales

© Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera - Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera - Archaeological Museum of Ibiza and Formentera 2018