El MAEF amplia les visites virtuals a jaciments de les Pitiüses

El MAEF amplia les visites virtuals a jaciments de les Pitiüses
amb la col·laboració dels consells insulars d’Eivissa i Formentera

El projecte de digitalització i difusió de jaciments arqueològics del Museu Arqueològic
d’Eivissa i Formentera incorpora el conjunt de ses Païsses de cala d’Hort, el santuari
de la cova des Culleram i el sepulcre megalític de Ca na Costa gràcies a la participació
dels consells insulars de cada illa.

El Consell Insular d’Eivissa i el Consell Insular de Formentera se sumen al projecte per
donar visibilitat al patrimoni arqueològic de les Pitiüses a l’entorn virtual participant en
la proposta del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera (MAEF), gestionat per la
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat del Govern de les Illes Balears. Fruit
d’aquesta col·laboració s’han incorporat al projecte de digitalització i difusió les visites
virtuals del conjunt arqueològic de ses Païsses de cala d’Hort, el santuari de la cova des
Culleram (ambdós a Eivissa) i el sepulcre megalític de Ca na Costa (Formentera).
El projecte, coordinat pel MAEF, rep ara la incorporació dels departaments de patrimoni
d’ambdues institucions insulars per revalorar el patrimoni arqueològic d’Eivissa i
Formentera fent ús de les noves eines de digitalització i difusió, tan decisives en l’actual
escenari de crisi sanitària i restriccions a la mobilitat. Les visites virtuals permeten
ampliar el conjunt de jaciments visitables a través d’Internet i accedir-hi així des de
qualsevol dispositiu connectat a la xarxa (telèfon mòbil, tauleta o ordinador).
El mes de març de 2020, el MAEF va presentar les primeres visites virtuals al Museu
Monogràfic Puig des Molins i als Hipogeus de la Mula de la necròpolis del Puig des
Molins, jaciment gestionat per la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat del Govern
de les Illes Balears a través del MAEF.

Actualment, des de la pàgina web www.maef.eu també es poden visitar virtualment
diverses zones del sector nord-oest de la necròpolis del Puig des Molins (s. VII aC – s.
XIII dC). Per fer més immersiva l’experiència, s’han escanejat noves zones d’excavació
de l’antiga necròpolis urbana d’Eivissa, declarada patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO, amb més de 3.000 hipogeus d’enterrament, entre altres tipus de tombes.
Ubicades al costat de l’edifici del Museu Monogràfic del Puig des Molins, aquestes noves
zones escanejades (2.000 m2) permeten al visitant virtual passejar entre les tombes i
descobrir detalls als quals la visita presencial habitual no permet accedir.

El Consell Insular de Formentera en col·laboració amb el MAEF incorpora la visita
virtual al sepulcre megalític de Ca na Costa (Sant Francesc, Formentera), disponible al
web oficial (www.consellinsulardeformentera.cat), a l’apartat de patrimoni arqueològic.
Datada entre el 2000-1600 aC, Ca na Costa és una tomba col·lectiva construïda pels
primers habitants de l’illa de Formentera i un dels sepulcres megalítics més antics i
singulars de les Illes Balears. Actualment el jaciment es pot visitar lliurement i és
gestionat per la institució titular del bé, el Consell Insular de Formentera.

Arran de la col·laboració amb el Consell Insular d’Eivissa, es podrà visitar virtualment
des de la nova web de la institució insular (www.eivissacultural.es) la necròpolis púnica
i l’edifici A de ses Païsses de cala d’Hort (s. V aC – s. VII dC), a Sant Josep de sa Talaia,
i el santuari púnic de la cova des Culleram (s. V-II aC), a Sant Vicent de sa Cala. Aquests
models seran presentats pròximament en la nova web del Consell Insular d’Eivisa.

La necròpolis púnica de ses Païsses de cala d’Hort és l’assentament punicoromà més
extensament excavat i estudiat de l’illa d’Eivissa i comprèn una zona d’hàbitat de 1.000
m2 i un cementeri rural d’època púnica amb 12 hipogeus visibles. Tant la necròpolis com
l’edifici A de cala d’Hort es troben adaptats per rebre visitants presencials i són gestionats
per la institució titular del jaciment, el Consell Insular d’Eivissa.

El santuari púnic de la cova des Culleram (s. V-II aC) és un jaciment únic a la
Mediterrània; un santuari dedicat a la deessa cartaginesa Tanit. Fruit d’aquesta activitat
ritual a l’antiguitat, el jaciment va proporcionar una col·lecció excepcional d’exvots de
terracota, amb més de 600 figures senceres, moltes d’elles conservades en el MAEF. La
cova té establert un horari de visita al públic presencial, a càrrec també de la institució
titular, el Consell Insular d’Eivissa.

Les noves visites virtuals es troben disponibles als webs institucionals del MAEF i dels
dos consells insulars de Formentera i d’Eivissa per tal de fer més extensiva la seva difusió
pública a la xarxa:

⎯ Ca na Costa: http://www.consellinsulardeformentera.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=7174&Itemid=659&lang=es
⎯ Ses Païsses de cala d’Hort: https://www.eivissacultural.es/patrimoni/Ses_Paisses/
⎯ Santuari de la cova des Culleram: https://www.eivissacultural.es/patrimoni/Es_Culleram/
⎯ Zones 1 i 2 del sector nord-oest del Puig des Molins: https://maef.eu/tour-virtual-museo-monografico-puig-des-molins-2-2-2/

Amb aquest projecte entre el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular d’Eivissa i el
Consell Insular de Formentera es pretén difondre de manera accessible a través de la
xarxa—tant a la ciutadania local com als visitants virtuals d’arreu del món— la riquesa
arqueològica de les dues illes. En el marc del projecte es té previst ampliar el catàleg
d’elements patrimonials visitables de manera virtual, amb l’objectiu que aquesta eina
fomenti també la visita presencial quan les circumstàncies sanitàries millorin.

Visita virtual realitzada per Simon Sadek: https://www.360virtualtour.co/

T'agradaria venir al museu?

Dóna un cop d'ull al calendari per veure pròximes exposicions