28/05/2024

CELEBRANT EL DIA DEL LLIBRE …

𝐂𝐄𝐋𝐄𝐁𝐑𝐀𝐍𝐓 𝐄𝐋 𝐃𝐈𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐋𝐋𝐈𝐁𝐑𝐄, el MAEF – Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera presenta les següents publicacions:
📖 𝑅𝑖𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑓𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑟𝑜́𝑝𝑜𝑙𝑖𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑢𝑖𝑔 𝑑𝑒𝑠 𝑀𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠 (𝐼𝑏𝑖𝑧𝑎): 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒 2006 – Núm. 1 de la sèrie MONOGRAFIES DEL MUSEU ARQUEOLÒGIC D’EIVISSA I FORMENTERA. Autora: Ana Mezquida Orti.
Amb aquesta publicació Ritual funerario en la necrópolis del Puig des Molins (Ibiza): la excavación de 2006 de Ana Mezquida Orti, s’inaugura una nova sèrie editorial del MAEF que porta per títol Monografies del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera. L’objectiu de la nova sèrie és la publicació d’estudis científics que requereixin un nou format més ampli, com ara tesis doctorals la temàtica arqueològica o històrica de les quals tingui relació amb les illes. La sèrie s’inicia amb l’estudi de l’excavació realitzada a la Necròpolis del Puig des Molins l’any 2006, un dels jaciments més emblemàtics de l’illa, clau per al coneixement del món antic a Eivissa i una de les necròpolis feniciopúniques més ben conservades del Mediterrani occidental, raó per la qual va ser inclosa a la declaració d’Eivissa Patrimoni de la Humanitat l’any 1999. Aquest nou llibre està basat en la Tesi doctoral de l’autora l’objectiu fonamental del qual va ser l’estudi i l’anàlisi de les pràctiques funeràries en aquesta necròpolis durant l’època feniciopúnica, així com l’aproximació al coneixement de les societats que durant aquest període van habitar l’illa d’Eivissa.

📖 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐼𝑏𝑖𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡𝑜 𝑝𝑢́𝑛𝑖𝑐𝑜 – Núm. 83 de la col·lecció TREBALLS DEL MUSEU ARQUEOLÒGIC D’EIVISSA I FORMENTERA. Autors: María José López Grande, Francisca Velázquez, Ana Mezquida i Jordi H. Fernández.

En segon lloc, també es presenta el darrer llibre de la sèrie Treballs del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, el núm. 83, i que porta per títol “Campanitas halladas en Ibiza en contexto púnico”.  Els autors són María José López Grande, Francisca Velázquez, Ana Mezquida i Jordi H. Fernández, els quals formen part del grup de recerca “Eivissa Púnica” de la Universitat Autònoma de Madrid. Aquest nou volum està dedicat a l’estudi i la catalogació de les campanetes de bronze trobades a Eivissa i que es conserven en diferents institucions museístiques i col·leccions privades. Es tracta d’uns objectes trobats principalment en els enterraments que ens parlen de les creences i supersticions al món feniciopúnic. El treball inclou, a més del catàleg dels materials amb una descripció detallada de cada peça i fotografies, el desenvolupament d’una tipologia a partir de l’anàlisi morfològica d’aquestes petites peces. A continuació, es dedica un capítol a l’anàlisi dels jaciments on s’han trobat aquest tipus d’objecte no només d’Eivissa, sinó també a altres indrets de la Mediterrània. Finalment, el treball dedica un capítol al possible ús i significat de les campanetes.

📖 𝑇𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑟𝑜̀𝑝𝑜𝑙𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑢𝑖𝑔 𝑑𝑒𝑠 𝑀𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠 – Catàleg de peces del MUSEU MONOGRÀFIC DEL PUIG DES MOLINS. Coordinadora: Helena Jiménez Barrero.

En tercer lloc, el MAEF presenta un nou catàleg de peces del Museu Monogràfic Puig Des Molins dedicada en aquesta ocasió a les peces més emblemàtiques de la col·leccions que ha proporcionat aquest jaciment. Sota el títol de Tresors de la necròpoli del Puig des Molins, i coordinat per Helena Jiménez Barrero, aquesta guia publicada en català, castellà i anglès inclou un centenar d’imatges a color d’alta qualitat dels objectes recuperats en els enterraments  d’època fenícia, púnica i romana. Objectes tan singulars com joies, amulets, escarabeus, closques d’ou d’estruç decorades, ungüentaris, terracotes, i un llarg etcètera, a través dels quals podem conèixer els rituals funeraris realitzats a cada període. Es tracta del complement perfecte a la Guia del Museu Monogràfic Puig des Molins, més centrada en explicar els continguts de l’exposició permanent, i no tant en les peces arqueològiques que ara són les protagonistes de la nova publicació.

📖 𝐿𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠 𝐶𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎𝑚 (𝐼𝑏𝑖𝑧𝑎) – Núm. 47 de la col·lecció SPAL MONOGRAFÍAS ARQUEOLOGÍA. Editorial: Universidad de Sevilla. Coordinadores: Mª Cruz Marín Ceballos, María Belén Deamos i Ana Mª Jiménez Flores.
Finalment, tot i que no es tracta d’una publicació del MAEF, però sí és el fruit d’un projecte d’investigació en el qual hi va participar, des del Museu es vol donar a conèixer a Eivissa un nou llibre dedicat a la cova santuari des Culleram editat per la Universidad de Sevilla i coordinat per les investigadores Mª Cruz Marín Ceballos, María Belén Deamos i Ana Mª Jiménez Flores. Des del seu descobriment a començaments del segle XX, la cova des Culleram, un santuari rupestre proper al litoral de la Cala de Sant Vicent (nord-est de l’illa d’Eivissa), es va revelar com un lloc privilegiat per a l’estudi de la religiositat feniciopúnica. Dels materials procedents d’aquesta gruta sagrada destaquen pel seu nombre les terracotes modelades de producció local. La catalogació i la revisió que aquest nou llibre recull resulten especialment innovadores per l’aplicació d’una metodologia d’acord amb la que s’aplica a la investigació actual sobre la coroplàstia antiga. Aquest llibre monogràfic, que ofereix una síntesi global sobre el santuari, aborda la història de la investigació del jaciment, l’estructura física de la cova així com estudis especialitzats sobre els diferents conjunts materials recuperats al llarg de totes les intervencions realitzades en el s. XX. Diversos arqueòlegs de l’illa d’Eivissa participen en aquesta publicació, com són Jordi H. Fernández Gómez, Benjamí Costa Ribas, Joan Ramon Torres, Ana Mezquida Orti i Ricard Marlasca.

  • 28/05/2024
  • 09:28
Book Online

T'agradaria venir al museu?

Dóna un cop d'ull al calendari per veure pròximes exposicions