8 February - 5 May 2019

Unes illes en bronze. Les Pitiüses a les xarxes metal·lúrgiques de la prehistòria

 

 

8 de febrer – 5 de maig de 2019

La metal·lúrgia és la transformació de minerals metàl·lics per a l’obtenció de metall. Els seus orígens es remunten al Proper Orient fa aproximadament uns 7.000 anys. A les illes Pitiüses, tots els objectes arqueològics d’època prehistòrica coneguts són amb base de coure, metall que no es troba a les nostres illes de forma natural i, per tant, cal considerar aquest metall d’origen forà. Així, l’estudi de la metal·lúrgia ens dona informació sobre la tecnologia i els intercanvis durant la prehistòria.

L’exposició “Unes illes en bronze” presenta la col·lecció d’objectes metàl·lics d’època prehistòrica recuperats a Eivissa i Formentera: destrals de divers tipus, lingots, una punta de fletxa, un ham, … Diferents objectes que ens informen sobre la importància que va tenir el metall entre les societats prehistòriques que van colonitzar i es van assentar a les illes Pitiüses a partir de finals del III mil·lenni abans de la nostra era. La majoria d’aquests artefactes metàl·lics no van ser localitzats en excavacions arqueològiques, sinó que la història de cadascun d’aquests objectes es remunta a diversos moments en els quals van anar descobrint-se dipòsits intencionals i materials aïllats que s’havien mantingut ocults diversos mil·lennis sota terra, i en diverses zones d’Eivissa i Formentera.

Comissari de l’exposició: Pau Sureda Torres