Enterrament en àmfora en el Puig des Molins – Seguiment arqueològic 2020, Sector NW

El MAEF, amb el finançament de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat del Govern de les Illes Balears, està realitzant aquests dies l’ampliació de la zona visitable per la necròpolis del Puig des Molins. L’obra permetrà ampliar en 70 m més el recorregut pel jaciment en direcció a la part alta, de manera que els visitants descobriran una nova zona d’enterraments excavada l’any 2006, i podran gaudir d’unes vistes espectaculars de la pròpia necròpolis i de la veïna Dalt Vila.

Durant el seguiment arqueològic de la instal·lació del nou tram de la passarel·la es va localitzar i excavar un nou enterrament infantil en àmfora. Aquests tipus d’enterrament era molt comú en època púnica, sobretot en aquest sector de la necròpolis. Finalment, tot i que en aquest cas no s’han conservat restes òssies, sí es va recuperar un petit amulet d’esteatita de tipologia egipcia representant al deu Path Pateco Panteo, i una petita dena de pasta vítrea oculada coma elements d’aixovar.

Aquest tipus intervencions preventives demostren la importància de realitzar seguiments arqueològics a qualsevol obra que impliqui moviment de terres o l’alteració de qualsevol edifici o bé patrimonial amb caràcter històric, tal i com indica la legislació vigent.

T'agradaria venir al museu?

Dóna un cop d'ull al calendari per veure pròximes exposicions