07/03/2019

Aules del MAEF 2019: Introducció a la moneda d’al-Andalus

Aquest curs constarà de tres sessions.

A la primera s’explicaran alguns conceptes bàsics per a comprendre el funcionament de la moneda en les societats medievals, en general. També es farà un breu estat de la qüestió dels estudis sobre la moneda andalusina i una presentació d’alguns dels tipus monetaris més característics, ordenats cronològicament. A continuació analitzarem el significat i el sentit de les inscripcions més habituals en les monedes àrabs medievals. Aquestes explicacions serviran per repassar breument la història de les diferents dinasties que van governar a al-Andalus.

A la segona sessió explicarem els diferents mètodes emprats per a l’estudi de les monedes (l’estimació de volums d’emissió; l’estudi de les troballes monetàries; la relació amb els contextos arqueològics). D’altra banda, parlarem dels diferents usos de les monedes a la societat andalusina mitjançant la presentació d’alguns casos. Ens centrarem principalment en la relació entre les monedes i les diferents dinasties andalusines i del paper de les monedes en els intercanvis.

A la tercera tractarem de les monedes andalusines trobades a Eivissa i Formentera i dels problemes d’interpretació que susciten algunes de les troballes. Finalment, es plantejaran algunes línies de recerca sobre la qüestió.

T'agradaria venir al museu?

Dóna un cop d'ull al calendari per veure pròximes exposicions