Closca d’ou d’estruç decorada MAEF 2396

Les protagonistes indiscutibles de la decoració d’aquesta closca són dues palmetes gregues enfrontades. Partint d’un botó central podem comptar setze palmes. El tractament previ (rebaix de la superfície amb àcid) no coincideix amb el resultat final (decoració a pinzell en color ocre).

Entre les dues palmetes, l’artista ha incorporat un únic motiu floral, en aquest cas, en capoll. Les representacions vegetals germinant, reforçarien la idea de la closca d’ou com a principi vital. A nivell tècnic pot apreciar-se com la superfície ha estat polida a consciència per fixar el color.

Aquesta closca d’ou d’estruç està datada entre el s. V-III aC.

Es pot veure en 360º obrint l’enllaç següent:

https://maef.eu/360/maef_oe4_cat/oe4_cat.html