Fragments de closca d’ou d’estruç

Fragments de closca d’ou d’estruç (525-475 a. de C.). Està decorat amb una gorgona i una esfinx en relleu, el qual va ser realitzat mitjançant l’aplicació d’algun àcid i posterior poliment.

Continue reading

Motlles de ceràmica amb la representació del déu Bes

Motlles del déu Bes (300-200 aC). Probablement el déu Bes va donar el seu nom a Eivissa (’Ybshm = illes del déu Bes), incloent també a Formentera en el topònim.

Continue reading

Bol punicoebusità

Bol punicoebusità amb restes d’ocre (425-375 a.C.) És un dels pocs exemples coneguts en què un recipient ceràmic s’ha emprat a més com a contenidor de mineral d’ocre.

Continue reading